Ambulantná infúzna liečba je podávaná:

  1. prednostne pacientom, ktorý sú vedení v našom  rehabilitačnom zariadení
  2. pacientom, ktorých odošle v indikovaných prípadoch lekár - špecialista z iných zdravotníckych zariadení alebo všeobecný lekár

Ako to účinkuje?

Infúznu  liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.  Najčastejšie kombinujeme lieky proti bolesti a centrálne pôsobiace myorelaxanciá. Je to moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktický najmä u pacientov, ktorí si nemôžu z časových resp. rodinných (osobných) dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných infúzií býva 5 – 10.

Metóda oxygenoterapie sa používa v lekárstve i bežnom živote už niekoľko rokov. Je známe, že pokiaľ je kyslík vdychovaný v koncentrácii vyššej ako je prítomný vo vzduchu, stúpa počas tejto doby i koncentrácia kyslíku v krvnej plazme. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíku v krvi vedie ku zvýšeniu prietoku krvi kapilárnym riečišťom, a tak i k lepšej dodávke kyslíka tkanivu. Niektoré problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, rovnako ako aj migrény alebo predčasné starnutie, sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšenie dodávky kyslíka tkanivu, zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje rast a regeneráciu. Oxygenoterapiou sa zlepší prevencia niektorých ochorení, podporí sa hojenie, zvýši sa mentálna a fyzická kapacita, skvalitní sa mikrocirkulácia a v neposlednej rade sa celkovo zlepší stav pleti.

Termíny pre podanie kombinovanej terapie Vám poskytneme na recepcii rehabilitačného centra.

1 aplikácia ( zahŕňa konzultáciu s lekárom, inf. roztok, inf. súpravu, podanie oxygenoterapie, kyslikové okuliare ).........2,0 Eur.