Od  1. 1. 2013 začíname poobedňajšie cvičenia

pre deti a dospelých

 

                                               CVIČENIE PRI SKOLIÓZE u detí

 

 

Kedy:                         Utorok a štvrtok                            15.00 – 16.00

Pre koho:                 pacienti  vedení  v našom rehabilitačnom centre REHAPRO

                       

                                   Cena 1,5 Eur za  jednu cvičebnú hodinu

 

                                   CVIČENIE PRI BOLESTIACH CHRBTICE 

 

Kedy:                         pondelok a streda             15.00 – 16-00

Pre koho:                 pacienti  vedení  v našom rehabilitačnom centre REHAPRO

                       

                                   Cena 1,5 Eur za  jednu cvičebnú hodinu