Cvičenie detí Vojtovou metodikou

Od 1.2.2013 zavádzame v našom rehabilitačnom

centre cvičenie detí Vojtovou metodikou.

Objednávať sa môžete osobne na recepcii –

Rázusova ul.č.1, Michalovce,

alebo tel: 056/6426415.

 

 

Indikácie:

Centrálna koordinačná porucha v dojčeneckom veku

Pohybové poruchy vznikajúce poškodením mozgu (cerebrálne parézy) u detí

Torticollis – deformita a porucha funkcie svalov v oblasti šije u dojčaťa

Periférne parézy končatín

Svalové ochorenia

Ochorenia chrbtice (skolióza, kyfóz

Cvičenie detí Vojtovou metodikou