Patrí k najstarším liečebným metódam.  Zahrňujeme tu telocvik vo vodnom prostredí, hydrokinezioterapiu a rôzne formy končatinových a celkových kúpeľov. Podľa teploty vodného média sa tu uplatňujú aj zásady termoterapie. Na zlepšenie toku lymfy a venózneho toku predovšetkým u poúrazových stavov s opuchom, pri lymfedéme a reumatických ochoreniach používame končatinové a celkové vírivé kúpele.