Je využitie terapeutických účinkov elektromagnetického vlnenia. Podľa vlnovej dĺžky delíme svetloliečbu v infračervenom, ultrafialovom  a viditeľnom spektre.  Infračervené žiarenie spôsobuje prehriatie hlbších tkanivových štruktúr spojené s analgéziou a uvoľnením svalového napätia. Ultrafialové žiarenie v našom zariadení nevyužívame, svoje uplatnenie má najmä pri kožných ochoreniach pri procedúre zvanej Tomesa. Upravením elektromagnetického vlnenia v medicínskom prístroji dôjde ku vzniku polarizovaného svetla, ktoré využívame v biolampe a laserovom žiarení.

 

 

Takto aplikovaná energia ovplyvní metabolizmus ožiarených buniek. Analgetický účinok, ktorý je vnímaný ako potlačenie bolesti, nastáva pôsobením svetelnej energie na zníženie citlivosti nervových buniek v mieste priechodu polarizovaného svetla. Protizápalový účinok nastáva vďaka pôsobeniu polarizovaného svetla na aktiváciu prirodzených faktorov, ktoré sa podieľajú na likvidácii zápalu. Veľký význam má, že svetelná terapia podporuje rozšírenie ciev, urýchľuje látkovú výmenu a tým umocní reakciu vlastného imunitného systému organizmu. Biostimulačný účinok zvýšeného prísunu svetelnej energie výrazne podporuje a urýchľuje obnovu a zdravý vývoj buniek a poškodených tkanív.

 

 

 Naše prístrojové vybavenie: Bioptron od firmy Zepter , BIOLASER L1p