Je cielene zameraný na udržanie, obnovu a reedukáciu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Špeciálnymi metodikami sa cvičia jednotlivé postihnuté časti tela, nacvičujú sa základné pohybové stereotypy, ktoré boli poškodené chorobou alebo úrazom. Poznáme dva princípy v stratégii liečby. Prvý terapeutický prístup je založený na opakovaní pohybu pacienta po inštruktáži. Patria tu nasledovné metodiky:

   

 

 

 

 • Cievna gymnastika
 • Dýchacia gymnastika
 • Cvičenie v uzavretom a otvorenom reťazci
 • Postizometrická relaxácia
 • Antigravitačná relaxácia
 • Freemanova metodika
 • Pilatesova metodika
 • Mckenzie koncept
 • Bobathova metodika
 • Kabatova metodika
 • Cvičenie nestabilných plošinách
 • Kaltenbornova metodika
           

 

Druhý princíp je založený na reflexnej motorike. Vojtova terapia používa aktiváciu geneticky determinovaných pohybových vzorov pomocou jasne definovanej stimulácie.