Vstupné rehabilitačné vyšetrenie trvá približne 30  - 45 minút. Súčasťou vyšetrenia je podrobná anamnéza, kde sa pýtame na prekonané, ale aj aktuálne liečené ochorenia. U chronických stavov sú veľmi dôležité predchádzajúce skúsenosti s rehabilitačnou liečbou. Podľa potreby doplňujeme zobrazovacie vyšetrenia RTG, CT, MRI. Všetky nálezy sú Vám detailne popísané a vysvetlené na modeloch.  Samotné vyšetrenie je potrebné realizovať v spodnom prádle, tak aby mohli byť zachytené všetky odchýlky v svalovej stabilizácii. Vyhodnocujeme pohyblivosť jednotlivých úsekov chrbtice prípadne periférnych kĺbov. Sledujeme postupnosť zapájania svalov tzv. timing. Zásahmi manuálnej medicíny odstránime dôležité blokové postavenia a metódami postizometrickej relaxácie a antigravitačnej relaxácie uvoľňujeme svalové dysbalancie. Následne sa pre Vás vyhotoví individuálny rehabilitačný program. Pre výrazne algické stavy sme od 1.7.2012 zaviedli možnosť podania infúznej liečby v nadštandardných priestoroch infúzneho stacionáru. Ako doplnok ponúkame možnosť aplikácie rázovej vlny, kineziotapingu, akupunktúrneho ošetrenia alebo bankovania.