Infúznu  liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.  Najčastejšie kombinujeme lieky proti bolesti a centrálne pôsobiace myorelaxanciá. 

  Je to moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktický najmä u pacientov, ktorí si nemôžu z časových resp. rodinných (osobných) dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných infúzií býva 5 – 10.