Metóda oxygenoterapie sa používa v lekárstve i bežnom živote už niekoľko rokov. Je známe, že pokiaľ je kyslík vdychovaný v koncentrácii vyššej ako je prítomný vo vzduchu, stúpa počas tejto doby i koncentrácia kyslíku v krvnej plazme. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi vedie ku zvýšeniu prietoku krvi kapilárnym riečišťom, a tak i k lepšej dodávke kyslíka tkanivu. Niektoré problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, rovnako ako aj migrény alebo predčasné starnutie, sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšenie dodávky kyslíka tkanivu zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje rast a regeneráciu. Oxygenoterapiou sa zlepší prevencia niektorých ochorení, podporí sa hojenie, zvýši sa mentálna a fyzická kapacita, skvalitní sa mikrocirkulácia a v neposlednej rade sa celkovo zlepší stav pleti.

 

 

 Procedúra nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 Naše prístrojové vybavenie:  Oxymat 3. Cena 2,5 Eur za 60 minútovú aplikáciu.