Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií.  Elektroliečba využíva pôsobenie jednosmerného alebo nízko, stredne a vysokofrekvenčného prúdu na ľudský organizmus a je vhodným doplnkom ostatných fyzioterapeutických postupov. Funguje spôsobom, že použitím špecifických druhov prúdu (frekvencie, amplitúdy, šírky impulzov) podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovlyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy. Elektroliečebné procedúry majú analgetický (tlmiaci bolesť), myorelaxačný, spasmoltický (uvoľnujúci kontrakciu svalu), hypermetický (zvyšujúci prekrvenie), antiedematózný (protiopuchový) účinok. Elektroliečba môže byť kontaktná alebo bezkontaktná.                 

 

 

 Naše prístrojové vybavenie: Phyaction Guidance C, Phyaction Guidance E, BTL-5640 Plus

 

Magnetoterapia patrí mechanizmom svojho vzniku k elektroliečbe, nakoľko sa magnetické pole získava prietokom impulzného prípadne jednosmerného prúdu cievkou so železným jadrom. Je vedecky dokázané, že magnetické pole s vhodnými parametrami má liečebné účinky v celej škále ochorení. Aplikáciou pulzného magnetického poľa dochádza k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. V tkanivách vznikajú slabé elektrické prúdy, na ktoré reagujú ióny obsiahnuté v bunkách, čím dochádza k zmene povrchového elektrického potenciálu buniek, čím sa mení priepustnosť   biologických membrán, ovplyvňuje sa transport dôležitých látok do bunky.

 

Naše prístrojové vybavenie: DIMAP V F2 s 2 samostatnými výstupmi A + B